01. Ustavující zasedání zastupitelstva, 10.11. 2014

V pondělí 10.listopadu 2014 od 19:00 se v malém sále kulturního domu ve Světicích uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva.

Program:

1. Slavnostní složení slibu členů obecního zastupitelstva

2. Volba starosty a místostarosty

Zastupitelstvo rozhodlo, že obec bude mít neuvolněného starostu a uvolněnou místostarostku.

Starostou obce Světice byl zvolen Tomáš Broukal (STAN, 6 hlasů), místostarostkou Jitka Havlíčková (STAN, 9 hlasů)

3. Volba členů finančního a kontrolního výboru

Předsedou finančního výboru byl zvolen Pavel Kyzlink (STAN), členy finančního výboru Pavel Novák (ČSSD), Ivana Žďárská (ČSSD), Jiří Vomlel (Nezávislí pro Světice), Leszek Lipka (Nezávislí pro Světice)

Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Eva Mlchová (ČSSD), členy kontrolního výboru byli zvoleni Jitka Javůrková (STAN) a Karel Řezba (Nezávislí pro Světice)

4. Volba členů stavební komise

Předsedou stavební komise byl zvolen Jakub Kozák (Nezávislí pro Světice), členy komise byli zvoleni Milan Mimra (STAN) a Pavel Koběrský (Nezávislí pro Světice)

5. Volba zastupitele pověřeného přípravou územního plánu.

Zvolen byl Jakub Kozák (Nezávislí pro Světice).

6. Volba zástupce obce ve sdružení obcí Region Jih.

Zvolen byl starosta Tomáš Broukal (STAN).

7. Stanovení výše odměn neuvolněným zastupitelům

Náš návrh na stanovení nulových odměn neuvolněným zastupitelům nebyl přijat,

odměny byly schváleny v maximální výši. Výše odměny neuvolněnému starostovi

nebyla stanovena.

8. Diskuze s přítomnými obyvateli.