17. zasedání zastupitelstva, 16. 11. 2020

V pondělí 16. listopadu 2020 se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu proběhne zasedání formou videokonference, která bude živě přenášena na YouTube. Zde bude celý přenos trvale uložen a kdykoliv později veřejně dostupný. Vysílání ze zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí od 19:00 dostupné na této adrese:
https://youtu.be/Uv-ibEFqGsY .

Na programu jsou následující body:

  • Smlouva o zřízení věcného břemene se Správou železnic

  • Návrh změny územního plánu Světice pro pozemky p. č. 470/1, 475/4, 470/17 a 429/13 v k.ú. Světice ze zemědělské plochy na plochu bydlení v rodinných domech

  • Rozpočtové opatření č. 5

  • Žádost o dotaci na rekonstrukce místních komunikací

  • Žádost o dotaci na multifunkční hřiště

  • Žádost o dotaci na dostavbu chodníku v ulici K Dálnici

  • Žádost o dotaci na výsadbu stromů

  • Výběrové řízení na dodavatele projektových prací spojených se zpracováním změny územního plánu obce Světice

  • Výběrové řízení na projektanta rozšíření kapacity čistírny odpadních vod