3. zasedání zastupitelstva, 20. 12. 2018

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 se od 19:00 uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • Rozpočtové opatření číslo 203/2018. Je přiloženo níže jako PDF soubor.

  • Záměr obce odkupit prodejnu a okolní pozemky od Miloše Machoty. Obrázek z katastru je přiložen níže.

  • Záměr obce odkoupit pozemek parc. číslo 312/18 (ulice Slepá) od Josefa Vodičky. Obrázek z katastru je přiložen níže.

  • Rozpočet obce na rok 2019. Je také přiložen níže jako PDF soubor.


rozp.opatreni c.203-2018Z.pdf

Prodejna a pozemky v okolí

Pozemek 312/18

Obec-Svetice-rozpocet-pro-rok-2019-verze-ke-schvaleni-20-12-2018.pdf