Znak obce

Světice

Znak obce Světice je odvozen od znaku Václava Štrause ze Světic, který obdržel 23. března roku 1455 ve Vídeňském Novém Městě od římského císaře Fridricha III. To jak tento znak vypadal, se můžeme dočíst ve sbírce listin panovníků Svaté říše římské Regesta Imperii, kde se píše, že štít erbu je černý a na něm je žlutý pštros držící v nose dýku se žlutou rukovětí.

Obraz císaře Fridricha III od Hanse Burgkmaira staršího (Kunsthistorisches Museum Wien)

Jelikož znakem obce nemůže být celý znak rodu, znak obce Světice se liší tím, že barva podkladu znaku je zelená. Dle autora znaku obce Zdeňka Velebného má symbolizovat krajinu, ve které se Světice nachází. Znak obci udělil dne 8. listopadu 2016 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.