25. zasedání zastupitelstva, 18. června 2018

V pondělí 18. června 2018 se od 19:00 uskuteční v malém sále kulturního domu veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  1. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Světice na další volební období.
  2. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vybavení obecní knihovny a pověření starosty uzavření smlouvy se Středočeským krajem. Obec získala dotaci ve výši 70 000,- Kč a z valstních zdrojů poskytne 77 000,- Kč. Prostředky budou využity pro nové regály pro knihy, nákup výpočetní techniky a vybavení, které umožní pořádání besed.
  3. Závěrečný účet obce Světice za r. 2017 (podklady v příloze).
  4. Schválení přijetí dotace z rozpočtu MF ČR na výstavbu školní jídelny a pověření starosty uzavřením smlouvy.
  5. Schválení přijetí dotace z rozpočtu St. kraje na financování vlastních nákladů v projektuškolní jídelny a pověření starosty uzavřením smlouvy se St. krajem.
  6. Schválení odkupu pozemku p.č. 322/27. Cena dle znaleckého posudku činí 225 Kč/m2, což při výměře 486 m2 činí 109.350 Kč. Obec tento pozemek potřebuje pro chodník v ulici K Dálnici, který má vést do míst, kde bude možné řídit potřebný přechod pře tuto ulici do ulice Ve vilkách.
  7. Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů pro akci „Cyklostezka do Prahy na kole, úsek Mnichovice – Kolovraty“. Jedná se změnu termínů.
  8. Souhlas s návrhem smlouvy o dílo "Cyklostezka Do Prahy na kole, úsek Mnichovice - Kolovraty" a pověření starosty obce Světice podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení.