87. Tělocvična ZŠ Světice (sportovní hala)

- verze po připomínkách -

V říjnu 2018 jsme na našich stránkách publikovali první návrh nové tělocvičny (sportovní haly) ve Světicích. Na této stránce jsme také zveřejňovali různé názory a reakce na představený návrh. Obec na základě diskuze a připomínek a ve spolupráci s architekty a projektanty upravila původní návrh. Hlavní změnou je, že v nové verzi je řešen celý prostor mezi připravovanou tělocvičnou, kulturním domem, prvním stupněm školy, obecním úřadem a školní jídelnou. Změny se dotkly také přímo vlastní haly a parkoviště před halou, které jsou upravené tak, aby co nejméně ovlivňovaly své okolí.

V únorovém čísle obecního zpravodaje naleznete rozsáhlý článek starosty obce, kde detailně představuje tento projekt a reaguje i na některé připomínky. Na stránkách obce naleznete i jednotlivé vizualizace.

Níže představujeme tuto novou upravenou verzi. Na závěr prezentace naleznete také video, které může posloužit k získání dobré představy o zapojení stavby do jejího okolí a o úpravách okolních prostranství.

V Mladé frontě dnes vyšly v nedávno dva články, které se věnují vývoji vztahu dětí ke sportu a tělesné výchově v posledních letech. Odkazy na články najdete na konci této stránky.

Stavba tělocvičny je částečně umístěna pod úrovní terénu, tak aby co nejméně narušovala své okolí. Střecha haly je pouze cca 1 metr nad úrovní povrchu hřiště. Parkoviště před halou je také umístěno níže než je ulice Sportovní a navíc je od ní odděleno gabionovou zdí, aby vzhledem k okolním domům bylo parkoviště zcela odstíněno. Fasáda je nově řešena pomocí přírodního obložení z modřínového dřeva.

Vstup je nově krytý průhledným zastřešením a u vchodu je řešeno i parkování pro kola.

Vjezd na parkoviště bude opatřen závorou, aby parkoviště sloužilo pouze návštěvníkům haly a během vyučování zaměstnancům školy.

Součástí návrhu je i řešení okolních prostranství. Např. existující trafostanice má být také obložená modřínovým dřevem a uprostřed kruhového objezdu je navržena okrasná zeleň.

Prostor mezi obecní úřadem, kulturním domem, vstupem na první stupeň základní školy a vstupem na hřiště bude řešen jako výrazně označená a výškově oddělená obytná zóna. Parkování bude možné pouze na vyhrazených parkovacích stáních po omezenou dobu (2 hodiny) a vzniknou zde místa pro krátkodobé zastavení, tzv. K+R.

celkova-situace.pdf

VIDEO

hala Světice .mp4

Vizualizace sportovní haly a jejího okolí.

Odkazy na Dva články v Mladé frontě dnes

Milan Hnilička, vládní zmocněnec pro sport: „Když budeme mít kde sportovat, tak i budeme.“

Zdroj: idnes.cz