17. zasedání zastupitelstva, 19. září 2016

V pondělí 19. září 2016 se v malém sále kulturního domu uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu budou následující body:

  • Schválení spisového řádu.
  • Projednání a schválení způsobu financování investičních záměrů obce. Jde o to, že při realizaci akcí podpořených dotacemi je většina prostředků proplácena až dodatečně s jistou prodlevou. Proto obec potřebuje finanční prostředky na překlenutí tohoto období. V úvahu přichází krátkodobý úvěr. V současné době má obec možnost získat bankovní úvěr na tři roky s úrokovou sazbou necelých 0,5 %.
  • Informace o probíhajících a připravovaných inestičních akcích obce.