20. zasedání zastupitelstva, 19. června 2017

V pondělí 19. června 2017 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • závěrečný účet obce Světice za rok 2016
  • překlenovací úvěr pro financování projektů podpořených dotacemi ve výši 11,5 mil. Kč na 4 roky
  • zadávací podmínky výběrového řízení na sběr, přepravu a odstraňování odpadu v rámci sdružení obcí
  • dodatek ke smlouvě o stanovení podílu členských obcí v rámci sdružení obcí Region Jih, vlastníka páteřní vodovodní sítě v okolí Světic
  • vyhlášení veřejné zakázky „ZŠ Světice - výstavba kuchyně, výdejny a jídelny“ (stavba podpořená z programu MF ČR pro rozvoj škol)
  • smlouva o zřízení věcného břemene pro elektrické vedení VN a NN
  • rozpočtové patření č. 201/2017
  • stanovisko k chovu hospodářských zvířat v obci