10. Nová účetní a referentka obecního úřadu

Začátkem roku 2012 dochází na obecním úřadě ke dvěma personálním změnám. Tyto změny jsou vyvolány odchodem dosavadní účetní a potřebou efektivního a časově flexibilního plnění úkolů především v souvislosti

s dotacemi a s dalšími povinnostmi obecního úřadu. Účetnictví obce povede paní Dana Benešová ze Strančic. Paní Dana Benešová má bohaté zkušenosti v této oblasti, které získala jako dlouholetá účetní městského úřadu v Mnichovicích. Referentkou obecního úřadu se stává paní Věra Nováková ze Světic. Mezi úkoly paní Věry Novákové bude patřit vedení pokladny obce, příprava podkladů pro účetní, organizační a administrativní podpora

starosty obce a další činnosti. Přejeme oběma nastupujícím pracovnicím, aby se jim práce pro naši obec líbila.

Zároveň děkujeme oběma odcházejícím - paní Jarmile Karbanové a paní Mgr. Evě Mlchové za to, co pro obec vykonaly.