04. (mimořádné) zasedání zastupitelstva, 13. 4. 2015

V pondělí 13.4.2015 v 19:00 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo

MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTICE

Vzhledem k termínům podání dotací nebylo možné čekat na řádný termín plánovaného zasedání.

Byly projednány a schváleny záměry podat následující tři dotace:

  • „Přístavba ZŠ Světice - spolufinancování dotace ze státního rozpočtu“
    • Získáním této dotace z rozpočtu Středočeského Fondu rozvoje obcí a města (FROM) by obec snížila svůj podíl spolufinancování realizované přístavby ZŠ Světice, na kterou již čerpá dotaci od Ministerstva financí ČR.
  • "Rekonstrukce místních komunikací" z Regionálního operačního programu (ROP). Dotace je v maximální výši 10 mil. Kč (bez DPH), takže do žádosti budou zahrnuty jen některé z následujících ulic, pro které je již vydáno stavební povolení:
    • K Panskému poli, Ke Školce, Potoční, Strmá, Kolmá, Lomená, část ul. K Trati, Zálesí, Svážná, Na Suchopáru.
  • "Multifunkční hřiště Světice" - rekonstrukce stávající asfaltové plochy u fotbalového hřiště na multifunkční hřiště (basketbal, malá kopaná, nohejbal, tenis, volejbal a další míčové a školní hry) s kvalitním polyuretanovým sportovním povrchem EPDM, oplocením, brankami, atd. Žádost podává ZŠ Světice na základě souhlasu zřizovatele školy. Jedná se o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence.

Byly schváleny prioritní investiční výhledy na období 2014–2020. Dokument naleznete v přílohách.

Byla schválena Výsledovka a Rozvaha Mateřské školy Světice za rok 2014. Dokumenty naleznete v přílohách.

Všechny body programu byly schváleny sedmi hlasy všech sedmi přítomných zastupitelů.