18. zasedání zastupitelstva,
21. 12. 2020

V pondělí 21. prosince 2021 se od 19:00 uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice.
Zasedání se uskuteční formou videokonference a bude je možné sledovat na YouTube na tomto odkazu:
https://youtu.be/x4y_jKVmWZs

Na programu jsou následující body:

  1. Rozpočet obce na rok 2021 (návrh naleznete v příloze, v přílohách je i vysvětlení nejvýznamnějších příjmových a výdajových položek)

  2. Leasing komunálního stroje Kubota BX231 H CAB (informace o stroji zde) s přídavným zařízením v celkové pořizovací ceně 827 390 Kč včetně DPH

  3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na sportovní halu

  4. Souhlas s výstavbou vedení nízkého napětí a se smlouvou o zřízení věcného břemene na parcelách 469/4 a 469/3

  5. Žádost o dotaci na výstavbu tréninkového centra včetně zázemí pro sportovce v areálu fotbalového hřiště

  6. Doplnění již schváleného usenesení o závěrečném účtu obce Světice za rok 2019 o souhlas "bez výhrad"

  7. Smlouva s novým provozovatelem kompostárny Struhařov

rozpocet-obce-2021-clanek-u-nas-doma.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2021 verze pro úřední desku obce.pdf