06. Výstavba kanalizace a vodovodu pro ulici Zálesí

Během podzimu bude vybudována další část kanalizace a vodovodu v obci. Půjde o větev přibližně 200 metrů dlouhou v části ulice K trati a v ulici Zálesí. Připojí se na ni šest rodinných domů. Náklady na kanalizaci ve výši 735 tisíc korun uhradí formou připojovacích poplatků a bezúročných půjček

obyvatelé této lokality. Půjčky budou spláceny zápočtem vůči stočnému a vodnému. Vodovodní přípojku v ceně 154 tisíc korun uhradí obec z vlastních zdrojů. Výstavbu provede firma Jiřího Vlasáka, která zvítězila ve výběrovém řízení.