05. zasedání zastupitelstva, 27.4.2015

V pondělí 27. dubna 2015 od 19:00 se v malém sále kulturního domu ve Světicích uskuteční pravidelné zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu je projednání a schválení:

  • rozvaha a výkazu zisků a ztrát (výsledovka) Základní školy Světice za rok 2014 (dokumenty včetně analytických výkazů naleznete v přílohách)
  • rozpočtové opatření č. 1/2015 (naleznete v přílohých)
  • výstavba kanalizačního řadu v ulici Nádražní (příprava zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení na tuto zakázku)
  • projekt snížení nákladů na svoz komunálního odpadu vytvořením partnerského svazku obcí (záměr elektronické aukcí vysoutěžit nového dodavatele pro svoz komunálních odpadů)

Vedení obce bude informovat zastupitelstvo a občany o:

  • přístavbě ZŠ Světice
  • Sboru dobrovolných hasičů
  • spolupráci s okolními obcemi (Tehov, Říčany aj.)
  • spolupráci s obcemi Regionu JIH na projektu likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)