14. zasedání zastupitelstva, 20. srpna 2012

V pondělí 20. srpna se v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva. Na programu jsou následující body:

  • Pověření starosty k jednání s bankami o půjče pro obec Světice.
    • Obec potřebuje finanční prostředky na spoluúčast na třech projektech, které jsou hrazeny z větší části z dotací. Jedná se o rozšíření čistírny odpadních vod, rekonstrukci Kulturního domu a II. etapu výstavbu chodníku v ulici Hlavní od křižovatky k benzínové pumpě. Předpokládaná výše půjčky by měla činit cca 8,5 mil. Kč.
  • Přijetí rozpočtového opatření obce, které upravuje výdaje v souvislosti s výše uvedenými projekty. Viz přílohu.
  • Změna koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Obce mají stanoven základní koeficient daně z nemovitosti podle počtu obyvatel. Světice mají základní koeficient 1,4. Tento základní koeficient si obce mohou zvýšit místním koeficientem, kterým se základní koeficient násobí.
    • Místní koeficient může být ve výši 1, 2, 3, 4 nebo 5. V současnosti má tento koeficient ve Světicích hodnotu 3, v návrhu je jeho zvýšení na hodnotu 5. Důvodem je potřeba zvýšením příjmů kvůli realizovaným projektům uvedeným výše a zvýšení schopnosti splácet v kratší době uvažovanou půjčku. Při navýšení koeficientu na hodnotu 5 by se příjmy obce měly zvýšit o cca 500 tis. Kč ročně.