10. (mimořádné) zasedání zastupitelstva, 30.11.2015

V pondělí 30. listopadu 2015 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu budou následující body:

  • Schválení smluv týkajících se spolupráce s obcí Tehov při realizaci II. stupně ZŠ
  • Schválení podání žádosti o dotaci na přestavbu hasičské zbrojnice na II. stupeň základní školy v programu MŠMT Fondu rozvoje výukových kapacit MŠ a ZŠ a v podprogramu Ministerstva Financí ČR č. 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (navrhované usnesení naleznete v přílohách)
  • Schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví část společných školských obvodů Základní školy Světice
  • Přijetí usnesení o přijetí přidělené dotace ze SFŽP na revitalizaci MŠ Světice a pověření p. starosty k podpisu smlouvy se SFŽP
  • Seznámení s výsledkem kontroly z MV ČR a přijetí opatření včetně termínů k odstranění zjištěných závad a nedostatků
  • Schválení přijetí dodavatelského úvěru popř. půjčky od fyzické osoby na rekonstrukci místních komunikací, a to do doby přijetí dotačních prostředků z ROP Středočeského kraje
  • Schválení rozpočtového opatření č. 5/2015 (naleznete v přílohách)