11. zasedání zastupitelstva, 10. 2. 2020

V pondělí 10. února 2020 se v malém sále kulturního domu uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice. Začátek je v 19:00. Na programu jsou následující body:

  • Rozpočtové opatření zvyšující výdaje na obnovu lesa ve vlastnictví obce o 65 tis. Kč

  • Účetní uzávěrka Mateřské školy Světice, souhlas s převodem prostředků do rezervního fondu

  • Souhlas s podáním dotace MMR ČR na Multifunkční hřiště v sousedství fotbalového hřiště (v místech stávající asfaltové plochy)

  • Darovací smlouva pro novou ulici Pod Školkou