28. zasedání zastupitelstva,
7. 4. 2022

Ve čtvrtek 7.4.2022 se od 19:00 uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva obce Světice. Zasedání proběhne online a bude možné ho sledovat na YouTube na tomto odkazu. Na programu jsou následující body:

  • Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci projektu „Zkapacitnění vodovodu v obci Světice“ o zvýšení nákladů projektu. Nová celková cena projektu činí 40 032 918,89 Kč bez DPH.

  • Podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci projektu „Rozšíření kapacity ČOV Světice“. Celkové náklady přípravy projektu činní 1 442 700,- Kč, celková dotace je 500 000,- Kč a vlastní zdroje činní 942 700,- Kč. Podmínkou dotace na projektovou dokumentaci je nutnost do dvou let podat žádost o dotaci na realizaci projektu do fondů EU či Ministerstva zemědělství ČR.

  • Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6028132/1 pro elektrické vedení ČEZ Distribuce v ulici Sportovní.

  • Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Přiváděcí řad do Tehova a vodojem Na Hůře – navýšení kapacity zásobování vodou Světic a Tehova“