23. zasedání zastupitelstva, 26. února 2018

V pondělí 26. února 2018 se od 19:00 uskuteční v malém sále kulturního domu veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • Účetní uzávěrka ZŠ Světice a MŠ Světice (v příloze)
  • Dohoda o spolupráci s Městem Říčany za účelem snížování zatížení Říčanského potoka fosforem (v příloze)
  • Žádost o bezúplatný převod pozemků pod komunikací pro pěší a pověření starosty podpisem smlouvy se Správou a údržbou silnic Kutná Hora zastupující Středočeský kraj
  • Žádost o dotaci na zkvalitnění ovzduší ve školách
  • Žádost o dotaci na vybavení knihovny Světice
  • Záměr a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.č. 473/8 pro podzemní komunikační vedení (ulice V Roštinách)
  • Žádost o dotaci na školní zahradu ZŠ Světice