Jan Knejzlík ze Světic

Jedním z nejvýznamnějších mužů z historie Světic je Jan Knejzlík ze Světic. Jan Knejzlík byl členem městské rady v Kutné Hoře a perkmistrem dolu Stará Plimle. Roku 1480 se stal správcem jedné z osmi postranních kaplí v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Tato kaple je dnes nazývána Hašplířská, protože právě hapšplíři ji v roce 1493 po smrti Jana Knejzlíka převzali do své správy. O tom, že Jan Knejzlík byl váženým a bohatým občanem Kutné Hory svědčí i úryvek z pamětí Mikuláše Dačického z Heslova, který zde uvádí: „Král český Vladislav šel z Vlaského dvoru k Knejslíkovi, Horníku, do jeho domu, jsa tam zván na hody od Horníků – Nota. Blaze tehdáž bylo Horníkům.

Výjev z Hašplířské kaple chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, na kterém jsou v dolní části zobrazeni urburní písař a perkmistr spolu s atributy svého postavení - čakanem a zápisníkem. Perkmistr ztvrzuje tlesknutím ruky uzavření smlouvy o propůjčce. Lze předpokládat, že se jedná o zobrazení donátora kaple Jana Knejzlíka s urburním písařem. Oba jsou zachyceni s klobouky na důkaz svého postavení královského úředníka.