59. Přístavba pro základní školu dokončena

Stavební úřad vydal kladné kolaudační rozhodnutí pro přístavbu školy.

Krajská hygienická stanice vydala kladné souhlasné stanovisko pro využívání prostor pro:

  • školu a školní družinu pro 126 dětí a
  • pro školní jídelnu - výdejnu jídel o celkové kapacitě 160 jídel.

Zastupitelstvo středočeského kraje schválilo poskytnutí dodatečné dotace na přístavbu Základní školy Světice ve výši 2.837.859 Kč.

Tato dotace spolu s již dříve poskytnutou dotací 7.020.000 Kč od ministerstva financí pokryje 90% veškerých nákladů na přístavbu školy.