15. (mimořádné) zasedání zastupitelstva, 23. 5. 2016

V pondělí 23. května od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice.

  • Hlavním bodem programu je schválení nového územního plánu. Tímto bude završen proces, který trval několik let, vyjadřovali se k němu různé orgány státní správy a obyvatelé obce. Hlavní textové dokumenty a mapu územního plánu naleznete mezi přílohami.
  • Obci se podařilo získat významnou finanční podporu na přestavbu bývalé hasičské zbrojnice na druhý stupeň základní školy a to hned ze dvou zdrojů - od Ministerstva financí ČR (17,6 mil. Kč) a od Středočeského kraje (4,1 mil. Kč). Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo přijetí dotace od MF ČR, na tomto zasedání by mělo schválit přijetí dotace od Středočeského kraje. Zároveň by mělo zastupitelstvo pověřit starostu k podpisu smlouvy s firmou BFK service, a.s., která bude přestavbu realizovat a byla vybrána ve výběrovém řízení. Cena díla je 22,9 mil. Kč včetně DPH. Relevantní dokumenty opět naleznete mezi přílohami.
  • Na základě konzultací se zástupci obce vytvořila firma Velebný návrh znaku a praporu obce. Firma Velebný, která je specialistou v oblasti heraldiky, vycházela ze znaku nejstašího rodu ze Světic, který tento rod získal v roce 1455 od císaře Fridricha III.
      • - návrh znaku:
znak obce

- návrh praporu:

vlajka obce
  • Posledním planovaným bodem programu je rezignace člena kontrolního výboru a volba nového člena.