24. zasedání zastupitelstva,
4. 10. 2021

V pondělí 4. října 2021 se od 19:00 v malém sále kulturního domu uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • Smlouva o zřízení věcného břemene s Regionem Jih pro páteřní vodovod na pozemcích obce.

  • Přijetí příspěvku ze obce Tehov na vybavení sportovní haly ve výši 1 mil. Kč.

  • Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na projekt ZŠ Světice IV. Etapa – sportovní hala, kterým se na základě víceprací zvyšuje celková cena díla na 70 292 254,23 Kč včetně DPH.

  • Schválení prodloužení termínu realizace projektu Světice – komunikace pro pěší v ulici K Dálnici do konce října 2022.

  • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na multifunkční hřiště - navýšení ceny díla o 542 205.03 Kč (bez DPH).

  • Financování vybavení v prostoru občerstvení v přístavbě u hřiště a v prostoru sportovní haly.

  • Nájemní smlouva na pozemky 383/12, parc.č. 1142 a parc. č. 384/48 s majitelem Milošem Machotou s nájemným ve výši 10.000 Kč/měsíc.