21. zasedání zastupitelstva, 25. září 2017

Dne 25. září 2017 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • Schválení přijetí dodatečné dotace na již realizovanou rekonstrukci pro II. stupeň ZŠ Světice z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je poskytována na prostředky, které již byly spolufinancovány z programu MF ČR a snižuje tak náklady obce na spoluúčast. Výše dotace činní 2.961.774 Kč.
  • Schválení Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na katastrálním území obce Světice. Text nařízení je v příloze.
  • Schválení Závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2016. Závěrečný účet je v příloze.
  • Souhlas o zřízení věcného břemene a provedení stavby č. IP-12-6011942/VB/1, 2 a 3. Jedná se o kabelové vedení nízkého napětí v ulici Ke Školce pro parcely 322/30 a 322/32. Návrhy tří smluv jsou v příloze.
  • Smlouva o zřízení věcného břemene IE-12-6004105/1 Světice. Jedná se o část vedení vysokého napětí propojující trafostanici v ulici U hřiště s trafostanicí v ulici Dlouhá vedoucí komunikací u ČOV. Návrh smlouvy je v příloze.
  • Smlouva o zřízení věcného břemene IZ-12-6000423. Jedná se o vedení vysokého napětí, vedení nízkého napětí a trafostanici v ulici Březina. Návrh smlouvy je v příloze.
  • Souhlas s uzavřením smlouvy o společném postupu obcí ve věci projektu „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“ a o spolupráci veřejných zadavatelů. V rámci přípravy této cyklostezky již byla vydána územní rozhodnutí. Schvalovaná smlouva umožní společné podání žádosti o dotaci na realizaci této cyklostezky z prostředků projektů ITI spravovaných IROPem. Smlouva je v příloze.
  • Dne 15. 6. 2017 proběhla v obci Světice kontrola Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, při které bylo zjištěny nedostatky vlastní jednotky požární ochrany obce Světice. Protokol z kontroly je v příloze. Obce mohou namísto vlastní jednotky požární ochrany zajistit plnění úkolů této jednotky na základě smlouvy mezi sebou. V příloze je Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany mezi obcí Tehov a obcí Světice. Pro účely této smlouvy se za společnou jednotku požární ochrany považuje Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tehov. Obec Tehov se ke splnění účelu smlouvy zavazuje v územním obvodu obce Světice prostřednictvím společné jednotky požární ochrany zajišťovat zabezpečování úkolů na úseku požární ochrany. Obec Světice se ke splnění účelu smlouvy zavazuje poskytovat obci Tehov částku 50.000,- Kč ročně.
  • Schválení rozpočtového opatření obce (v příloze).