13. zasedání zastupitelstva, 15.2.2016

V pondělí 15. února 2016 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu budou následující body:

 1. Volba nového předsedy kontrolního výboru po rezignaci Evy Mlchové.
 2. Volba nového předsedy finančního výboru. Místostarosta obce nemůže být dle zákona předsedou ani členem finančního výboru obce.
 3. Projednání a schválení smlouvy o pronájmu nádoby na BIO odpad 240 litrů po dobu udržitelnosti projektu likvidace BRKO. Smlouva je v příloze. Smlouva umožní obyvatelům obce bezúplatný pronájem hnědé BIO popelnice 240 l s možností vývozu 1x 14 dní s ročním poplatkem 600,- Kč (období duben – listopad), což je zhruba poloviční cena než v roce 2015. Další možností je vozit BIO odpad do velkoobjemových kontejnerů, které budou provozovány svazkem obcí Region Jih a sváženy v ceně provozních nákladů na kompostárnu ve Struhařově.
 4. Projednání a schválení Smlouvy o dílo Projektová dokumentace – Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty s vítězem výběrového řízení společností KAP ATELIER s.r.o. v ceně 2.127.301 Kč. Smlouvu i oznámení o výběru naleznete v příloze.
 5. Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Světice za rok 2015 (naleznete v přílohách).
 6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Zelená školní učebna ZŠ Světice“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální výchovu,vzdělávání a osvětu a
  1. závazku finanční spoluúčasti na projektu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů projektu. Vizualizace projektu je v příloze.
 7. Návrh na koupi pozemku p.č. 341/19 v ulici Ve Vilkách o výměře 337 m2 za cenu 200 Kč/m2. Plánek je v příloze.
 8. Projednání a schválení účetní závěrky ZŠ Světice za rok 2015 (naleznete v přílohách).
 9. Novelizace vyhlášky obce Světice o místním poplatku za zhodnocení pozemku (návrh je v příloze)
 10. Schválení změny stanov Ladova kraje (v příloze)