31. zasedání zastupitelstva,
27. 7. 2022

Ve středu 27. 7. 2022 se od 19:00 uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu jsou dva body:

  • Dodatek ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí České republiky o posunutí termínu dokončení akce „Rozšíření vodovodu Světice“.

  • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na nový vodovod obce Světice.

Zasedání proběhne online formou a přenos bude dostupný na YouTube: https://youtu.be/ZxPIczLkmPE