9. zasedání zastupitelstva, 11.11.2019

V pondělí 11. listopadu v 19:00 se v malém sále kulturního domu uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • Smlouva o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice-Kolovraty, část 2. – Světice, Říčany" mezi obcí Světice a městem Říčany. Tato smlouva umožní Říčanům přijmout pro Světice dotaci na výkup pozemků, který obec Světice realizovala v souvislosti s cyklostezkou. Smlouva je přiložena níže jakoo Příloha č. 1

  • Vypsání nového výběrového řízení na dodavatele svozu komunálního a tříděného odpadu.

  • Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. pro nové kabelové vedení vysokého napětí 22kV. Jedná se o kabelové vedení, které by mělo nahradit nadzemní vedení k trafostanici u druhého stupně ZŠ. Plánek vedení je přiložen níže jako Příloha č. 2

  • Návrh obyvatel části ulice Nad Studánkou na zavedení jednosměrného provozu v této části ulice. Viz Přílohu č. 3.

Příloha č. 1

Smlouva_spoluprace_Svetice_Ricany_pozemky FIN_CRR.pdf

Příloha č. 2

IZ-12-6000925_polohopis_změna_16.10.2019.pdf

Příloha č. 3