5. zasedání zastupitelstva, 15. 4. 2019

V pondělí 15. dubna 2019 se od 19:00 uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • Prodej pozemku p.č. 312/52 vzniklého oddělením od pozemku 312/10 za odkupní cenu za 1.513,- Kč/m2. Celková cena činí 98.345,-Kč. Podmínkou prodeje je zřízení služebnosti chůze a jízdy na části pozemku 312/36 k tomuto účelu dlouhodobě využívané.

  • Dodatek Dohody o společném školském obvodu s Klokočnou, kterým se mění uhráda obci Světice za jeden školní rok z částky 50.000 Kč na 100.000 Kč a prodlužuje se doba platnosti smlouvy z 30. června 2025 na 30. června 2029.

  • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a umístění stavby pro vedení nízkého napětí k objektu ZEA Světice v ulici Zahradní na parcelních číslech 374/155, 1064/14 a 1061/11.

  • Informace o podání žádosti o dotaci na rozšíření druhého stupně ZŠ Světice z programu MF ČR Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

  • Schválení účetní uzávěrky obce Světice za rok 2018. Dokumenty naleznete níže. Za povšimnutí stojí, že v loňském roce měla obec rekordně vysoké příjmy v celkové výši 60,7 mil. Kč. Výrazně se na tom podílely získané dotace, které loni činily více jak 35 mil. Kč. Výdaje činily 53,6 mil. Kč. Saldo příjmů a výdajů tak činilo 7,1 mil. Kč ve prospěch příjmů. Navíc obec v roce 2018 splatila 12 mil. Kč z jistin půjček přijatých v předchozích letech. Přehledné zobrazení výsledků hospodaření obce Světice naleznete na webu Monitor státní pokladny. Z této stránky je převzatý i graf vývoje příjmů a výdajů obce v posledních letech:

FIN212M 2018.PDF
VYSLEDOVKA 2018.PDF
ROZVAHA 2018.PDF