12. zasedání zastupitelstva,

16. 3. 2020

V pondělí 16. března 2020 se v malém sále kulturního domu od 19:00 uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • odkup pozemku č. 227/22 (část cesty) v nově připojené lokalitě původně patřící do katastru obce Otice

  • Odkup pozemku č. 374/85 a nově odděleného pozemku p.č. 375/3 (příchod k vlakové zastávce z ulice U zastávky)


  • Přijetí finančního daru na realizaci komunikace v ulici Oblouková a souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu pozemku 374/11.

  • Přijetí dotace Státního fondu životního prostředí ve výši 26.115.771 Kč na projekt rozšíření vodovodu v obci Světice (zkapacitnění vodovodního řadu a výstavba nového vodojemu o objemu 100 m3)

  • Vypsání výběrových řízení na (1) dodavatele stavebních prací a (2) technický dozor investora pro projekt rozšíření vodovodu v obci Světice.