04. zasedání zastupitelstva, 21. března 2011

Na programu zasedání byly následující body:

  1. Zastupitelstvo obce schválilo následující priority strategického rozvoje obce:
   1. 1) rozšíření mateřské školy
   2. 2) rozšíření čistírny odpadních vod
   3. 3) dokončení kanalizace v obci
   4. 4) rozšíření vodovodní sítě
   5. 5) zvýšení bezpečnosti dopravy v obci, především vybudování chodníků a chráněných přechodů.
   6. 6) dokončení rekonstrukce kulturního domu.
  2. Zastupitelstvo schválilo vypsání výběrové řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy Světice.
   1. Zastupitelstvo schválilo dvě smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se
   2. - o elektrické vedení ČEZu v obecní komunikaci parcelní číslo 504/4 v ulici Na spojce, pro stavbu na parcele č. 504/47 a
   3. - o překop silnice v ulici Ke Školce pro elektrickou připojku k připravované výstavbě v lokalitě nad školkou.
  3. Starosta obce informoval o žádostech o dotace, které byly, nebo v brzké době budou podány:
   1. 1) rozšíření mateřské školy
   2. - žádost o podporu u Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy
   3. - rozpočet projektu je 12 mil. Kč
   4. 2) rozšíření čistírny odpadních vod
   5. - žádost o podporu u Ministerstva zemědělství
   6. - rozpočet projektu je 11,5 mil. Kč
   7. 3) výstavba a rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce
   8. - podél části ulice Hlavní (od podjezdu železniční trati ke křižovatce) a v ulici K dálnici
   9. - žádost o podporu od Státního fondu dopravní infrastruktury
   10. - rozpočet projektu je 10 mil. Kč
   11. 4) rekonstrukce kulturního domu (bez restaurace)
   12. - žádost o podporu z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) Středočeského kraje
   13. - rozpočet projektu je 9,5 mil. Kč
   14. 5) výstavba multifunkčního hřiště na místě dnešní asfaltové plochy vedle fotbalového hřiště
   15. - žádost o podporu od Nadace ČEZ
   16. - rozpočet je 1 mil. Kč