02. zasedání zastupitelstva, 15.12.2014

V pondělí 15. prosince 2014 od 19:00 se v malém sále kulturního domu ve Světicích uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • rozpočet na rok 2015 (návrh je mezi přílohami)
  • rozpočtový výhled na roky 2016-2018 (návrh je mezi přílohami)
  • rozpočtová opatření č. 12 a č. 13 pro rok 2014 (návrhy jsou mezi přílohami)
  • darovací smlouva k 2/8 pozemku 374/6 o výměře 77m2
  • odprodej pozemku pod trafostanicí, p.č 374/185 o výměře 65m2 za celkovou cenu 32.500 Kč
  • smlouva s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene pro plastový pilíř s přípojkovou skříní a pro vedení nízkého napětí, p.č. 368/14
  • darovací smlouva na část pozemku p.č 374/139 určeného ke zřízení průchodu na nástupiště z ulice Na Žlábku
  • stanovení výše odměny neuvolněnému starostovi