1. ustavující zasedání zastupitelstva a řádné zasedání, 1. 11. 2018

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 v 19:00 v malém sále kulturního domu se uskuteční ustavující zasedání zastupitelstva obce Světice, na kterém bude zvoleno nové vedení obce. Na programu bude:

  • volba starosty,

  • volba místostarosty,

  • volba předsedy a členů finančního výboru,

  • volba předsedy a členů kontrolního výboru,

  • volba předsedy a členů stavební komise a

  • rozhodnutí o odměnách členů zastupitelstva.

Bezprostředně po ustavujícím zasedání bude následovat první řádné zasedání. Na programu jsou následující body:

  • Plánovací smlouva mezi obcí Světice a spolkem Navis týkající se výstavby soukromé školy NAVIS, souvisejícího vodovodu a veřejné komunikace a veřejně přístupného hřiště.

  • Schválení podpisu smlouvy o dílo a podpisu smlouvy na technický dozor investora – projekt Cyklostezka „Do Prahy na kole úsek Mnichovice – Kolovraty“.

  • Žádost o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 1122 na základě již dříve schválené smlouvy o smlouvě budoucí, která byla schválena v prosinci 2017.

  • Schválení podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro akci výstavby Sportovní haly.