27. zasedání zastupitelstva, 15. září 2014

V pondělí 15. září 2014 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu budou následující body:

  • Schválení přijetí dotace na přístavbu a stavební úpravy ZŠ Světice. Jedná se o dotaci 7 mil. Kč od ministerstva financí na přístavbu ZŠ, ve které vzniknou 4 nové třídy, potřebné zázemí (WC, šatny, apod.) a sborovna pro I. stupeň ZŠ Světice. Bližší informace naleznete v článku v obecním zpravodaji č. 4/2014 (v příloze) a v architektonické studii přístavby, která je dostupná na webu školy.
  • Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Touto vyhláškou obec stanovuje poplatky při připojení na vodovod a kanalizaci. Maximální cena se dle zákona musí odvíjet od roku realizace vodovodu a kanalizace. Pro obec to prakticky znamenná, že připojovací poplatky ve velké části obce výrazně poklesnou, pouze u větví vybudovaných v letech 2013 a 2014 budou nově připojení občané platit více než doposud. Vyhláška se nijak nedotýká obyvatel, kteří již mají s obcí uzavřenou smlouvu o odběru vody a vypouštění odpadních vod.
  • Schválení rozpočtového opatření č. 8/2014.
  • Schválení záměru prodeje pozemku č. 814 o výměře 15 m2 (u vodojemu) Regionu Jih (sdružení obcí, které dodává naší obci vodu ze Želivky).