07. (mimořádné) zasedání zastupitelstva, 18.8.2015

V úterý 18. 8. 2015 se od 19:00 uskuteční v malém sále kulturního domu zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu je projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace „Rekonstrukce místních komunikací v obci Světice“,

které umožní přípravné kroky pro realizaci projektu, u kterého se očekává získání dotace ve výši 85% nákladů.

Jedná se o dotaci z Regionálního operačního programu (ROPu) regionu soudržnosti Střední Čechy.

V příloze naleznete návrh textu usnesení a návrh smlouvy o poskytnutí dotace.