26. zasedání zastupitelstva, 16. června 2014

V pondělí 16. června 2014 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu byly následující body:

  1. schválení výkazu zisků a ztrát a rozvahy příspěvkové organizace Mateřská škola Světice (obojí v přílohách)
  2. schválení výkazu zisku a ztrát a rozvahy příspěvkové organizace Základní škola Světice (obojí v přílohách)
  3. schválení závěrečného účtu obce a výsledků auditu obce (v přílohách)
  4. schválení počtu devět jako počet členů zastupitelstva pro pro příští volební období
  5. schválení rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2014 (v příloze)
  6. novelizace vyhlášky obce o školských obvodech (novelizované znění v příloze)
  7. usnesení zastupitelstva zavazující obecní úřad vyřešit do 30. 7. 2014 nepovolenou pevnou překážku na veřejné komunikaci v ulici Ve vilkách