08. zasedání zastupitelstva, 21. září 2015

V pondělí dne 21.9.2015 se od 19:00 hodin uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu byly následující body:

  1. Řešení dopravní situace v ul. K Panskému poli a okolí (návrh dopravních opatření je v příloze). Byla vybrána varianta B, tj. zřízení jednosměrné ulice od křížení ulic K Panskému poli s ulicí Nad Studánkou a to směrem k ul. U Hřiště a dále zřízení zóny 30 v celé oblasti. Termín realizace je do 30. dubna 2016.
  2. Uvolnění finančních prostředků na zpracování dokumentace pro stavební povolení pro přestavbu hasičárny na II. stupeň ZŠ Světice (architektonická studie přístavby školy je v příloze). Zastupitelstvo souhlasilo s vyčleněním částky 200.000 Kč na tento účel.
  3. Uvolnění finančních prostředků na projekt meziobecní spolupráce – páteřní cyklostezka Ladova kraje Kolovraty-Říčany-Světice-Všestary-Mnichovice. Více informací je v článku na jiném místě našeho webu - klikněte na tento odkaz. Zastupitelstvo podpořilo tento záměr a vyslovilo souhlas se smlouvou o spolupráci veřejných zadavatelů (návrh smlouvy najdete v přílohách).
  4. Rozpočtové opatření č. 4/2015 (v příloze) zastupitelstvo schválilo.