8. zasedání zastupitelstva, 21.10.2019

V pondělí 21. října 2019 se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu byly následující body:

  • Smlouva o zřízení věcného břemena služebnosti na p.č. 384/4, 384/6, 384/14, 384/16 a 1062/2.

  • Odmítnutí dotace Stč. kraje na komunikaci v horní části ulice K Panskému poli. Důvodem je neúspěch při získání podpůrné dotace z prostředků MMR ČR a vysoká cena realizace. Komunikace bude rekonstruována v rámci výstavby páteřní cyklostezky Kolovraty - Říčany - Světice - Všestary - Mnichovice s výrazně nižšími náklady.

  • Projednání návrhu na budoucí změnu územního plánu na parcelách p. č. st. 606/1 a p. č. 312/44 na zařazení mezi plochy pro technickou infrastrukturu.

  • Projednání nabídky úvěru od České spořitelny pro zajištění vlastních zdrojů pro výstavbu tělocvičny. Dotace pokrývají 40 mil. Kč. Navrhovaná maximální výše úvěru je 23 mil. Kč. Úroková sazba je pevná a činí 1,70% p.a. Navrhovaná doba splácení je 12 let s měsíční splátkou jistiny ve výši 161 972 Kč + proměnlivá splátka úroku.

  • Pojmenování nové ulice v lokalitě pod mateřskou školou. Nový název ulice je Pod Školkou. Část nové ulice přímo navazující na stávající ulici Ve Žlábku bude i svým jménem pokračováním této ulice.