11. zasedání zastupitelstva, 27. února 2012

27. února 2012 od 19:00 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo zasedání zastupitelstva. Na programu zasedání bylo:

  • Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2012. Rozpočet najdete v příloze.
  • Došlo ke zvýšení cen vodného a stočného. Hlavním důvodem pro zvýšení cen je zvýšení DPH a ztráta při provozování vodovodu a kanalizace, kterou obec hradí z vlatního rozpočtu. V roce 2011 ztráta z provozování ČOV a kanalizace činila cca 500 tisíc Kč a z provozování vodovodu cca 670 tisíc. Navíc do toho nejsou započteny splátky za výstavbu hlavního přivaděče Regionu Jih a ani investice do nové výstavby. Nové ceny činí:
    • vodné 41 Kč/m3 a
    • stočné 34 Kč/m3.
  • Došlo k rozsáhlé diskuzi o rekonstrukci Kulturního domu. Hlavním tématem bylo budoucí využití zrekonstruovaného Kuturního domu.