60. Páteřní cyklostezka Ladova kraje povede přes Světice!

Několik obcí v našem nejbližším okolí spojilo síly a společně připravují cyklostezku Kolovraty-Říčany-Světice-Všestary-Mnichovice, která by tyto obce propojila mezi sebou navzájem a zároveň tyto obce napojila na hlavní město Prahu a její cyklostezky. Světice se od začátku do tohoto projektu aktivně zapojují: páteřní cyklostezka znamená pro obec zisk kvalitního a bezpečného spojení s Říčany a s Prahou a současně napojení na rekreační cyklotrasy v okolí Mnichovic, Mirošovic a podél řeky Sázavy.

Trasa v okolí Světic (na obrázku níže je značena tlustou červenou čarou) vede v úseku z Říčan do Světic od ragbyového hřiště okolo Marvánku k rybníkům Rozpakov a Srnčí. Odtud trasa pokračuje přímo přes rákosové pole k železničnímu přejezdu ve Světicích, který navazuje na ulici U hřiště. Cyklotrasa dále po náspu (v trase zaniklé cesty) překonává hluboko zaříznutý potok u čističky a přechází po nově zbudované lávce přes hlavní silnici k vlakové zastávce Světice. Od zastávky pak trasa pokračuje ulicí K trati až na okraj katastru obce ke křižovatce silnic ze Strančic a Otic (u restaurace Touha). Podél silnice na Strančice vznikne nová komunikace pro chodce a pěší. Obyvatelé bývalé chatové osady Hustopeče tak získají bezpečný přístup k vlakové zastávce ve Světicích. Trasa odtud dále pokračuje přes pole po pozemcích zaniklé cesty až do Všestar.

Při výstavbě cyklostezky vzniknou nové úseky s kvalitním asfaltovým nebo zpevněným povrchem určené pouze pro cyklisty a pěší. Ty budou v některých místech napojeny na místní komunikace s velmi malým provozem vozidel. Stezka je koncipována jak pro cyklisty, tak i pro pěší, vzniknou i nové vycházkové trasy v okolí obce. Součástí projektu jsou odpočinková místa na zajímavých místech v přírodě, stojany na kola, informačních tabule, u vlakových zastávek jsou navrženy cykloboxy určené pro bezpečné uložení kol při přestupu na vlak.

Jsme velmi rádi, že se město Říčany aktivně ujalo řízení přípravy projektu. V současné době je projekt již zařazen mezi Integrované teritoriální investice (zkr. ITI) Pražské metropolitní oblasti. Náklady na ITI projekty jsou z 85% hrazeny z dotačního titulu. Obce, které se projektu účastní, by měly v brzké době uzavřít s Říčany smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů při výběru projektanta stavby a při výběru realizační firmy. Náklady na celou stavbu z Kolovrat až do Mnichovic jsou odhadovány na cca 60 mil. Kč (bez DPH), z toho by spoluúčast všech obcí dohromady činila cca 9,3 mil. Kč. Podíl pro Světice činí 351 tis. Kč. Na projektové dokumentaci by se Světice měly podílet částkou 140 tis. Kč, v případě získání dotace by ale tato částka činila pouze 21 tis. Kč. Vzhledem k rozsahu a významu celé stavby je výše nákladů díky dotační podpoře velmi příznivá.

Jiří Vomlel

Nezávislí pro Světice