2. zasedání zastupitelstva,
19. 12. 2022

V pondělí 19. 12. 2022 se od 19:00 v malém sále kulturního domu uskuteční zasedání zastupitelstva obce. Na programu budou následující body:

  • rozpočtové opatření č. 5 a č. 6

  • výše členského příspěvku za rok 2023 do Svazku obcí Ladova kraje

  • rozpočet obce na rok 2023 (v přílohách naleznete návrh rozpočtu a komentáře k jeho položkám)

  • prodej pozemku p. č. 498/24

  • kontokorent od České Spořitelny, a.s. ve výši 2 mil. Kč na rok 2023

  • smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (služebnosti) a dohody o umístění stavby č. IP-12-6022061/VB/3, PY, Světice, Nad Studánkou, č. parc. 498/11 se spol. ČEZ distribuce

  • veřejnoprávní smlouva se Sportovním klubem Světice

  • plán Fondu obnovy vodovodu a kanalizace na rok 2023

  • vodné a stočné na rok 2023

Rozpočet naší obce pro rok 2023 - článek pro obecní zpravodaj.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2023.pdf