63. Stezka Tehov - Světice

V srpnu 2016 obce Tehov a Světice zahájily přípravné práce pro realizaci Stezky pro chodce a cyklisty spojující tyto dvě obce:

  • byla vytvořena Technická část zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele projektové dokumentace a
  • bylo provedeno zaměření a první úpravy terénu v trase budoucí stezky.

I když zatím byly provedeny pouze první přípravné práce, stezka je v současné době již průchozí pro pěší a průjezdná pro horská a treková kola. V případě pěkného počasí je možné ji využít k procházkám či projíždkám k Panskému rybníku.

Viz fotografie aktuálního stavu dostupné na následující adrese: Fotoalbum "Stezka pro chodce a cyklisty Tehov - Světice"

Stezka začíná v ulici V rokli a vede po pravé straně proti proudu potoka - viz mapku: