95. Návrh nové rychlostní železniční trati

V lednu 2022 Ministerstvo dopravy ČR schválilo studii proveditelnosti vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Brno – Břeclav. Hlavním cílem studie bylo nalézt řešení pro moderní a rychlé železniční spojení výše uvedených měst pomocí vysokorychlostní železniční trati. Studie se jednoznačně přiklonila k řešení spojení Prahy a Brna severní variantou, ve které v úseku Praha – Jihlava vlaky jezdící rychlostí 320 km/h jsou vedeny přes Poříčany. Došlo tak k opuštění tras jižní varianty trasované v blízkosti Světic. Nicméně koridor vyčleněný původně pro vysokorychlostní trať je nyní nově navrhován pro novou konvenční trať s návrhovou rychlostí 200 km/h s tím, že má být upravena trasa a minimalizován počet a délka tunelových úseků. Tato trasa, nově nazývaná JK4, má vést ze zastávky Praha Uhříněves a má se v Bystřici u Benešova napojit na modernizovaný IV. tranzitní železniční koridor. V návrhu této trati jsou navrženy pouze 4 zastávky z toho 3 v nových místech – Lipany (v blízkosti budoucího pražského okruhu D0), Velké Popovice (v návaznosti na D1 a silnici II/107), Nespeky (silnice II/603) a stávající stanice Benešov. Nové zastávky jsou navrženy mimo zástavbu a jejich hlavní funkcí má být přestup z osobní automobilové dopravy na železniční - z tohoto důvodu jsou u nich navržena velká záchytná parkoviště typu P+R. Trasa v úseku Uhříněves - Velké Popovice je zobrazena na následujícím obrázku. Pro detailní zobrazení jsou k dispozici čtyři PDF soubory:

(mapy jsou převzaty z webu Správy železnic)

Po detailní analýze nového návrhu ale člověka napadá několik otázek.

Jistá věc je, že stávající železniční trať je přetížená a konkrétně v úseku Strančice - Praha, Zahradní Město již nejde kvůli sdílení trati s rychlíky zvyšovat frekvenci osobních vlaků ani zřizovat případné nové zastávky pro přestup z osobní dopravy na vlak typu P+R. Nicméně v úseku před Strančicemi jsou ale intervaly stále delší než by mohly být, od Zahradního Města je nyní již kolejí dostatek až do Vršovic.

Protože se návrh snažil minimalizovat počet tunelových úseků (z důvodů zlevnění stavby), vidíme v návrhu velký počet hlubokých zářezů do krajiny. Tyto zářezy se objevují i v přírodně cenných oblastech, jako je přírodní park Velkopopovicko, a zcela jistě budou představovat bariéru nejen pro člověka, ale i pro zde žijící živočichy. Podle stávajícího návrhu dochází k velkým záborům půdy nejen vlastní tratí, tedy jejími zářezy a náspy, ale také u nových zastávek navržených v polích. V některých přilehlých obcích se již silně ozývají obyvatelé, kterým se nelíbí navržené řešení. Viz například článek ze středočeské přílohy idnes.cz z 2. února 2022, dostupný na tomto odkazu, kde se k návrhu vyjadřuje kriticky starostka Velkých Popovic Václava Zímová.

Otázkou tedy je, zda-li představený návrh reprezentuje řešení příznivé pro oblast jihovýchodně od Prahy. Nebylo by možné zvýšení propustnosti trati v úseku Strančice - Praha, Zahradní Město méně nákladnými opatřeními s mnohem menším dopadem na krajinu? Toto by ale měla zhodnotit objektivní studie efektivity a dopadů různých variant řešení. Protože stavba je nyní ve fázi projednávání, je vhodné situaci sledovat a případně k záměru podávat podněty, např. středočeskému kraji, který se tímto návrhem také bude zabývat.