12. zasedání zastupitelstva, 16. dubna 2012

12. zasedání zastupitelstva se uskuteční 16. dubna 2012 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu jsou následující body:

  • Rozpočtové opatření
  • Směna a odprodej části pozemku parcelní číslo 483/2 poblíž železničního přejezdu v ulici U hřiště.
  • Přijetí nového zaměstnance pro údržbu obecní zeleně a drobné práce.
  • Pověření starosty k uzavření mandátní smlouvy s firmou ITV, s.r.o. o fakturaci vodného a stočného v obci Světice.
  • Veřejné projednání záměru opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy na místních komunikacích ve Světicích (umístění zpomalovacích polštářů u mateřské školy, zřízení obytných zón, umístění chybějících dopravních značek, případně další navržená opatření). Připravuje Petra Přílučíková.
  • Informace o situaci v základním školství na Říčansku v příštích několika letech. Vystoupí Ludmila Třeštíková z MAS Říčansko, která se touto problematikou již delší dobu zabývá.