23. zasedání zastupitelstva,
29. 9. 2021

Ve středu 29. září 2021 se uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva obce Světice. Zasedání proběhne formou videokonference a je možné ho sledovat na YouTube na tomto odkazu: https://youtu.be/q12qjaqAvPM

Na programu jednání je schválení podání žádosti o dotaci pro projekt nazvaný Fotbalové hřiště s UMT – zázemí sportovců – obec Světice“. Jedná se o projekt vybudování fotbalového hřiště s umělou trávou, zázemí pro sportovce včetně nové tribuny a šaten. Pro projekt se předpokládá využití dotačního titulu Národní sportovní agentury „Specifická výzva 11/2021 – Regiony 2021“. V případě získání realizace by projekt byl realizován ve spolupráci s Kunicemi, se kterými klub SK Světice úzce spolupracuje. Celkové náklady projektu jsou 50,7 mil. Kč včetně DPH. Vlastní prostředky by představovaly 30% z celkových způsobilých výdajů, tj. cca 15 mil. Kč včetně DPH. Bližší informace o projektu lze nalézt níže a jsou obsahem projektu, který byl součástí soutěže o veřejnou zakázku a je zveřejněný na profilu zadavatele obce Světice.

D.2.02. Situac¦îni¦ü vy¦ükres.pdf
D.1.1.11_POHLED JZ.pdf
D.1.1.12_POHLED SZ.pdf
D.1.1.04_Pu¦Ődorys 1.PP.pdf
D.1.1.05_Pu¦Ődorys 1.NP.pdf