25. zasedání zastupitelstva, 27. 10. 2021

Ve středu 27. 10. 2021 se od 19:00 uskutečnní mimořádné zasedání zastupitelstva obce Světice. Zasedání proběhne formou videokonference a bude je možné sledovat jako stream na YouTube na tomto odkazu: https://youtu.be/H2KfOZKUhjU

Na programu jsou tyto body:

  • Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Projekt ZŠ Světice IV. Etapa – Sportovní hala

  • Rozpočtové opatření č. 3/2021 rozpočtu na rok 2021 (změny příjmů a výdajů naleznete v přiložených souborech)

  • Přijetí dotace na akci „Rozšíření Vodovodu Světice“ v rámci Programu 2021 z rozpočtu Středočeského kraje

  • Přijetí dotace na akci „Multifunkční hřiště Světice“ v rámci Programu 2021-2024 pro rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje

  • Smlouva č. IZ-12-6002652/2 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci Světice, Nad Studánkou 76 – přeložka NN

  • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12-6019934/VB/2 na akci Světice, Hlavní, č. parc. 374/77 nové vedení NN a pojistková skříň


Rozpočtové opatření rozpočtu na rok 2021 - říjen 2021 - příjmy.pdf
Rozpočtové opatření rozpočtu na rok 2021 - říjen 2021 - výdaje.pdf