06. zasedání zastupitelstva, 15.6.2015

Na programu zasedání je projednání a schválení následujících bodů programu:

  • závěrečný účet obce za rok 2014 (naleznete v příloze)
  • výsledky ročního auditu hospodaření obce
  • záměr přípravy II. stupně ZŠ Světice ve spolupráci s obcí Tehov (návrh textu usnesení je v příloze)
  • výjimka pro MŠ Světice - navýšení počtu dětí ve třídách

Vedení obce také poskytne informace o akcích připravovaných na nejbližší období.