22. zasedání zastupitelstva, 21. října 2013

V pondělí 21. října 2013 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu bude projednání a schválení následujících bodů:

  • Aktualizace povodňového plánu (změny naleznete v příloze)
  • Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku obce parcelní číslo 500/11 (obecní komunikace)
  • Smlouvy o poskytnutí bezúročných půjček za účelem financování splaškové kanalizace v Pomezní ulici
  • Rozpočtové opatření č. 12