09. zasedání zastupitelstva, 21. listopadu 2011

9. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu 21. listopadu 2011 od 19:00 hodin. Na programu byly následující body:

 • Zastupitelstvo dalo za úkol starostovi obce aby požádal Policii ČR o vyšetření stížností na nalévání alkoholu mladistvým v restauraci Alma ve Světicích.
  • Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby vyjednal podmínky smlouvy o překlenovacím úvěru pro obec Světice na období maximálně dvou měsíců ve výši maximálně jednoho a půl miliónu Kč.
 • Zastupitelstvo změnilo obecně závaznou vyhlášku obce Světice č. 2/2007 o místních poplatcích (původní text vyhlášky je v příloze). V článku 5 Sazba poplatku se mění roční poplatek ze psa na 350 Kč. Výtěžek z těchto poplatků by měl být použit na nákup odpadkových košů na psí exkrementy.
  • Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Text vyhlášky je v příloze a vychází z výsledků ankety mezi obyvateli Světic. V této souvislosti je vhodné upozornit, s odkazem na Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, že za porušování obecně závazných vyhlášek hrozí dle § 46 odst. 3 tohoto zákona sankce ve výši až 30.000,- Kč. Porušování obecních vyhlášek pro obec Světice řeší :
   • Bc. Leona Zajíčková, DiS.
   • Městský úřad Říčany
   • odbor právní
   • Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany
   • E-mail: leona.zajickova@ricany.cz
   • Tel.: + 420 323 618 298
   • Fax: + 420 323 618 295
   • E-mail pro úřední podání: e-podatelna@ricany.cz
  • Zastupitelstvo obce v souvislosti s Dohodou o poskytnutí bezúročných půjček podle Občanského zákoníku za účelem financování výstavby splaškové kanalizace v ulici Zálesí souhlasilo se zaplacením připojovacích poplatků za vodu ve výši 15.000,- Kč započtením odpovídající části jednotlivých půjček.