09. Výsledky dražby obecních pozemků

Dne 23. listopadu 2011 se konala dražba dvou obecních pozemků v lokalitě nad školkou. Pozemek parcelní číslo 374/182 o výměře 800 m2 byl vydražen za celkovou cenu 2 300 000,- Kč (tj. v ceně 2 875 Kč/m2). Pozemek parcelní číslo 374/183 o výměře 797 m2 byl vydražen za celkovou cenu 1 800 000 Kč (tj. v ceně 2258 Kč/m2). Průměrná cena činí 2 567 Kč/m2.