05. Výstavba chodníků v ulici Hlavní a K dálnici

V roce 2009 byl připraven projekt rekonstrukce a výstavby chodníků podél hlavních silnic v obci. Letos v červnu naše obec získala od Státního fondu dopravní infrastruktury příspěvek ve výši 4 miliónů korun pro realizaci první etapy tohoto projektu. První etapa zahrnuje rekonstrukci a výstavbu nových chodníků podél silnice v ulici Hlavní od viaduktu ke křižovatce a dále v ulici K dálnici až po křižovatku s ulicemi Pomezní a V zahradách. Součástí této etapy je i realizace nových přechodů pro chodce. Přechody u autobusové zastávky budou se světelnou signalizací a s radarem, který nastaví na semaforu červenou pro vozidla jedoucí vyšší než povolenou rychlostí. Výstavba bude zahájena v září a vše by mělo být hotovo dle smlouvy se zhotovitelem, firmou Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., do 30. listopadu 2011. Obec, musí uhradit 30% nákladů z vlastních zdrojů, což činí 1,7 miliónů korun. Tyto prostředky se obec bude snažit získat prodejem dvou obecních pozemků v lokalitě nad školkou.