04. uzávěra silnice II/107 v obci

Ve dnech 23. 5. - 31. 5. 2011 proběhne rekonstrukce povrchu silnice II/107.

A to v následujících úsecích (viz mapku):

  1. Od autobusové zastávky ke křižovatce ulic Hlavní a K dálnici (úsek je v mapě označen oranžově).
  2. Od křižovatky ulic Hlavní a K dálnici až ke křižovatce ulice K dálnici s ulicemi Pomezní a V zahradách (úsek je v mapě označen červeně).
  3. Od křižovatky ulice K dálnici s ulicemi Pomezní a V zahradách až na okraj obce a pak dále směrem ke křižovatce u Svojšovic (úsek je v mapě označen oranžově).

Ve většině rekonstruovaného úseku bude možný omezený provoz. V některých částech (kde se bude betonovat) ale bude silnice zcela uzavřena. Jde konkrétně o:

  • Úseky 2 a 3 by měly být uzavřeny ve dnech 23.5. - 24.5. kvůli frézování, objízdná trasa vede přes Všestary a Strančice.
  • Úsek 2 by měl být dále uzavřen ve dnech 25.5. - 31.5. Tento úsek lze v tomto období objet ulicí Ke školce.

Vycházíme z informací z věřejněných na webu obce Světice http://www.obecsvetice.cz/documents/2011_05_13_uzavera_komunikaci_svetice.pdf.